Ozadje

Nemčija je v letih 2015 in 2016 predsedovala Alpski konvenciji pod geslom »Alpe – raznolikost v Evropi«. Glavna tema nemškega predsedstva je bila »Zeleno gospodarstvo v alpskem prostoru«. Turizem je eden najpomembnejših gospodarskih panog v alpski regiji in je bil zato v središču obravnavanj. Nemško predsedstvo je v toku dveh let izvedlo vrsto konkretnih projektov za varstvo podnebja, med drugim tudi projekt »Varstvo podnebja in energetska učinkovitost v hotelirstvu in gostinstvu v alpskem prostoru«. Eden rezultatov tega projekta je vzpostavitev alpske platforme v obliki te spletne strani za izmenjavo informacij v pomembni gospodarski panogi. Ta nudi pregled nad že obstoječimi pobudami v alpskih državah, priložnost za boljše povezovanje znotraj panoge in pospešuje izmenjavo izkušenj na področju podnebja in energije. Poleg tega se je aprila 2016 v Oberschleißheimu pri Münchnu na to temo odvijala delavnica, kjer so različne pobude za varstvo podnebja v alpskem prostoru imele priložnost za izmenjavo stališč. Rezultati so prav tako sestavni del te platforme. S tem ne želimo krepiti zgolj varstva podnebja v alpskem prostoru, temveč tudi izboljšati kakovost turistične ponudbe, izboljšati konkurenčnost, kakor tudi potenciale privarčevanih stroškov v podjetjih. Alpska konferenca 2016 je sklenila nadaljevanje tega projekta v obliki skupne pobude za trajnostno gospodarjenje in prosila Nemčijo, da bi pri tem še naprej imela vodilno vlogo.

Poleg tega se je v okviru Izvozne iniciative okoljskih tehnologij Zveznega ministrstva za okolje, varstvo narave, gradnjo in jedrsko varnost (BMUB) izvajal projekt za uvedbo upravljanja z energijo v hotelih v alpskem prostoru. Pri tem je nastal praktični vodnik »Upravljanje z energijo v alpskih hotelih«, ki po posameznih korakih razlaga uvedbo upravljanja z energijo za mala in srednja podjetja na osnovi primera podjetja iz Južne Tirolske. Najdete ga na tej spletni strani.

Tudi v letu 2017 je BMUB podprlo dva druga projekta na temo »Varstvo podnebja v hotelirstvu in gostinstvu v alpskem prostoru«. Tako se bo novembra odvijala informacijska prireditev za omreževanje z naslovom »Upravljanje z energijo v alpskih hotelih: varčevati z energijo, zniževati stroške, varovati podnebje«. Cilj te prireditve je najti različne možnosti kako se lotiti upravljanja z energijo v hotelih in se na osnovi praktičnih primerov nekaj naučiti iz tujih izkušenj. Trenutno pa nastaja še »Natečaj za varstvo podnebja« za hotelirstvo in gostinstvo v alpskem prostoru. Tam bodo prejeli priznanje ambiciozni hotelirji in gostinci, ki s podnebju prijaznim gospodarjenjem odstopajo od drugih podjetij. Več informacij in podrobnosti o načrtovanih prireditvah in o natečaju boste našli na tej spletni strani.

Projekte je in bo še naprej izvajal adelphi s finančno podporo BMUB. adelphi je neodvisen možganski trust in vodilna svetovalna ustanova za vprašanja podnebja, okolja in razvoja. Naša naloga je krepitev globalnega upravljanja s pomočjo znanosti, svetovanja in dialoga. Vladam, mednarodnim organizacijam, podjetjem in akterjem v civilni družbi ponujamo rešitve za trajnostni razvoj po meri in jih podpiramo pri učinkovitem soočanju z globalnimi izzivi. Natečaj za varstvo podnebja adelphi izvaja skupaj z avstrijsko Agencijo za energijo.