Spletni Vodnik

S spletnim kažipotom želimo hotelirjem in gostincem v alpski regiji olajšati iskanje subvencijskih programov in pobud za učinkovito rabo energije. Pri tem se osredotoča na področja hišne tehnike, regionalne oskrbe in mobilnosti.

Poleg tega je kažipot namenjen združenjem in politiki. Ker so pobude tukaj navedene v vseh jezikih, ga lahko koristimo kot osnova za nove ideje za nove pristope v celotnem alpskem prostoru.

Prosimo za razumevanje, da vse pobud ni mogoče prikazati. V kolikor bi želeli dopolniti seznam se obrnite na nas.