Praktični primeri za hotele in restavracije

V rubriki praktični primeri smo zbrali uspešne ukrepe iz hotelirstva, gostinstva, mestne in občinske uprave, ki bi jih želeli z vami deliti.

Drumlerhof (IT)

Bio-hotel Eggensberger (DE)

Gorski hotel Rehlegg (DE)

Bohinj Park ECO Hotel (SL)

Mesto Zagorje (SL)

Občina Ajdovščina – prilagajanje na podnebne spremembe (SL)

Trajnostni turizem v Alpah: Tolmin – Alpsko mesto leta 2016 (SL)

Trajnostni turizem v Alpah: Idrija – Alpsko mesto leta 2011 (SL)

Trajnostni turizem v Alpah: Lecco – Alpsko mesto leta 2013 (IT)

Chamonix Mont-Blanc – Alpsko mesto leta 2015 (FR)

Mesto ob jezeru: Annecy – Alpsko mesto leta 2012 (FR)


Drumlerhof

Hotel za pohodnike Drumlerhof kot primer dobre prakse kaže, kako lahko v praksi izvedemo cilje južnotirolske pobude Green Mobility v hotelu. Hotel odlikujejo koncept etičnega menedžmenta dobave, celostna kuhinja, varčno rokovanje s potrošnim materialom in ekološka biologija gradnje. To podjetje deluje v smislu pobude »ekonomija za skupno blaginjo«.

Več informacij o hotelu Drumlerhof najdete na spletni strani: www.drumlerhof.com/

Kontaktna oseba:

Ime: Stefan Fauster

Naslov: Rathausplatz 6, 39032 Sand in Taufers, Italija

Tel.št.: +39 0474 678 068

E-pošta: info@drumlerhof.com


 

Bio-hotel Eggensberger

V bio-hotelu Eggensberger v regiji Allgäu v svoji termoelektrarni proizvajajo lastno elektriko in toploto iz bioplina, ki ga pridobivajo v okolici 40 km iz kmetijskih odpadkov in odpadne hrane. Posebnost pri hotelu Eggensberger je ta, da pridobljeno znanje posredujejo drugim kolegom iz hotelirstva, da tako razširijo pridobljeno znanje in tako povečajo učinek tega znanja.

Več informacij o Bio hotelu Eggensberger najdete na spletni strani: www.eggensberger.de/

Kontaktna oseba:

Ime: Heike in Andreas Eggensberger

Naslov: Enzensbergstraße 5, 87629 Füssen/Hopfen am See, Nemčija

Tel. št.: +49 8362 91030

E-pošta: info@eggensberger.de


 

Gorski hotel Rehlegg

Gorski hotel Rehlegg se nahaja v narodnem parku Berchtesgaden v jedru biosferne regije Berchtesgadener Land. Hotel v središču svoje pozornosti ohranja trajnostno delovanje. Energetska oskrba hotela je zato zelo učinkovita in poraba tako nizka, kot je to le možno. Z napravami za solarno termijo, ki se nahajajo na strehi hotela, ogrevajo bazene in del tople vode za hotel. Poleg tega so namestili fotovoltaične naprave in SPTE enoto. Prehod na energetsko varčno LED razsvetljavo in polnilne postaje za električne avtomobile in kolesa so prav tako ukrepi, ki so jih v gorskem hotelu Rehlegg sprejeli z namenom varstva okolja. Živila za hotel dobavljajo izključno od regionalnih partnerjev in dobaviteljev, meso in ribe pa samo iz odgovorne vzreje. Celo sami se ukvarjajo s prašičerejo. Avgusta 2015 so gorskemu hotelu Rehlegg za ukrepe za varstvo podnebja in za energetsko učinkovito delovanje podelili Viabono certifikat za podnebno nevtralni hotel.

Več informacij o gorskem hotelu Rehlegg najdete na spletni strani: www.rehlegg.de/

Kontaktna oseba:

Ime: Johannes Lichtmannegger

Naslov: Holzengasse 16-18, 83486 Ramsau, Nemčija

Tel. št.: +49 8657 988 40

E-pošta: info@rehlegg.de


 

Bohinj Park ECO Hotel 

Hotel Bohinj Park ECO se je usmeril na trajnostno delovanje, pri čemer so vzpostavili ravnovesje med varstvom okolja in ekonomskimi interesi. To se lepo kaže v oskrbi z energijo in pripravi vode. Pozimi toploto pridobivajo preko geotermalne energije in prostore ogrevajo s talnim gretjem. Poleti pa uporabljajo dobro zastavljen sistem oskrbe s hladno vodo, da z njo stavbo ohladijo na prijetno temperaturo. Talno vodo najprej uporabijo za hlajenje, nato pa se uporabi za sanitarne odpadne vode. S tem privarčujejo stroške za vodo in energijo. Poleg tega pri upravljanju z vodami skrbno pazijo, da odpadne vode iz prh in umivalnikov ohladijo preden jih vrnejo v naravni vodni cikel. S tem in drugimi ukrepi znatno privarčujejo pri ogljičnih izpustih; pri takšnem proizvajanju toplote v primerjavi s kurilnim oljem ali elektriko proizvedejo 56% manj ogljičnih izpustov. Hotel Bohinj Park ECO je za svoje uspešno delo na področju trajnostnega delovanja prejel številna priznanja, npr »Slovenia Green« v letu 2009, s katerim odlikujejo ekološke poslovne modele v slovenskem turizmu, in mednarodni certifikat »Green Globe« 2010, s katerim se ponašajo trajnostno naravnana podjetja na področju turizma.

Več informacij o projektu Bohinj Park ECO Hotel  boste našli na spletni strani www.bohinj-park-hotel.si

Kontaktna oseba:

Institucija: Bohinj Park ECO Hotel 

Naslov: MPM Engineering doo, Triglav cesta 17, 4264 Bohinjska Bistrica, Slovenija

Tel. št.: +08 200 4000 

E-pošta: info@bohinj-park-hotel.si


 

Mesto Zagorje

Mestece Zagorje je lep primer občinske odgovornosti in samoiniciative v obdobju podnebnih sprememb in zmeraj večjih vplivov na okolje. Mesto je z obnovo in toplotno izolacijo približno 400 stanovanj in hiš skorajda prepolovilo letno porabo energije iz 2.457 MWh na približno 1.400 MWh. Drugi ukrepi za učinkovito rabo energije in spodbujanje obnovljivih virov energije vključujejo zamenjavo starih žarnic z energetsko varčnimi sijalkami ali nameščanje solarnih naprav na javnih stavbah. Redni monitoring ter izračun mestne energetske bilance prispevata k občanom prijazni transparentnosti in skrbita za to, da je uspeh viden. Mesto Zagorje pri tem ni osamljeno, temveč je del mreže občin (Konvencija županov), ki pripravlja in uresničuje akcijske načrte za trajnostno upravljanje z energijo. K lokalnim rezultatom teh ukrepov štejemo nižje energetske stroške, izboljšanje kakovosti zraka in ustvarjanje novih delovnih mest v »zelenem sektorju«.

Kontaktna oseba:

Institucija: Občina Zagorje ob Savi

Naslov: Cesta 9 August 5, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija

Tel.št.: +3861 4364144

E-pošta: obcina.zagorje@zagorje.si


 

Občina Ajdovščina – prilagajanje na podnebne spremembe

Zaradi geografske lege občine Ajdovščina v enem od najtoplejših in najbolj suhih delov Slovenije, se občina zaradi posledic podnebnih sprememb vedno pogosteje sooča z ekstremnimi vremenskimi pogoji. Zaradi vedno pogostejših kriznih intervencij je občina primorana sprejeti ukrepe za odpornost in prilagodljivost na podnebne spremembe, da bo s tem zagotovljen nadaljnji obstoj občine. Zaradi te preudarne družbeno-politične odločitve je Ajdovščina danes med vodilnimi občinami v Sloveniji na področju prilagajanja na podnebne spremembe. Med glavnimi ukrepi so prehod na kulturne rastline, ki so odporne na sušo, analiza območij s tveganjem za zemeljske plazove in ureditev načrta za krizne primere. V okviru projekta naj bi uredili tudi sistem zgodnjega javljanja, s katerim bi gozdne požare ugotavljali v zgodnji fazi in jih nadzirali.

Več informacij o projektu Prilagajanje na podnebne spremembe najdete na spletni strani www.ajdovscina.si

Kontaktna oseba:

Naslov: Cesta 6a Mai 5, 5270 Ajdovščina, Slovenija

Tel. št.: +386 5 365 91 10

E-pošta: obcina@ajdovscina.si


 

Trajnostni turizem v Alpah: Tolmin – Alpsko mesto leta 2016

Tolmin leži v zahodnem delu Slovenije in meji na južni rob Julijskih Alp. Nahaja se na planoti med Sočo in Tolminko ter šteje komajda 3.851 prebivalcev. Slovenska prestolnica Ljubljana je od Tolmina oddaljena 87 km poti po cesti.

Zastopniki občine Tolmin spodbujajo trajnostni in odgovorni turizem s čim manj CO2 izpustov. Dolina Soče je že v letu 2008 postala zmagovalna »Evropska destinacija odličnosti« (EDEN). Tolmin pa je prejel naziv »Alpsko mesto leta 2016«.

Recept za uspeh je sestavljen iz več komponent:

 1. dolina akcije: bogata ponudba za doživljanje narave in krajine
 2. dolina odkritij: nega tradicije in zgodovine
 3. ponovno odkrivanje regionalne dediščine:
 • ekološko kmetijstvo in spodbujanje lokalnih proizvodov
 • ponovna naselitev soške postrvi
 • biosferni rezervat Julijskih Alp UNESCO MaB (Man and Biosphere Programme)
 • Triglavski narodni park
 1. ciljna ponudba za mlade: festivali kulinarike & umetnosti

Več informacij boste našli na spletni strani: http://www.obcina.tolmin.si

Kontakt

Kontaktna oseba: Uroš Brežan (župan)

Naslov: Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, Slovenija

Tel. št.: +386 5 381 95 00

E-pošta: uros.brezan@tolmin.si


 

Trajnostni turizem v Alpah: Idrija – Alpsko mesto leta 2011

Idrija leži v zahodnem delu Slovenije ob istoimenski reki in na prehodu med subalpskim in kraškim svetom. Idrija je mestece s posebno preteklostjo. Tukaj so bogata nahajališča živega srebra in 500 let je mesto bilo znano kot drugi največji rudnik živega srebra na svetu. To je sem privabilo številne strokovnjake iz področja naravoslovja, medicine in tehnike. Rudarstvo so leta 1988 opustili, kljub temu pa je Idrija postala industrijsko središče visoke tehnologije. Ker so prebivalci Idrije 500 let živeli z živim srebrom in trpeli pod negativnimi učinki njegovega odkopavanja imajo domači zdravniki, inženirji, tehniki in znanstveniki bogate izkušnje z rokovanjem s to strupeno snovjo, kar predstavlja osnovo za razvoj raziskovalnega centra v Idriji. Poleg tega turiste privlači neokrnjena narava in velika izbira športne ponudbe, prav tako pa možnosti za oddih in sprostitev. Žirija je Tolminu podelila ta naslov iz različnih razlogov:

 • Idrija svoje prebivalce neposredno vključuje v »promocijo alpskega prostora«.
 • Mesto predstavlja nekakšen vezni člen med Triglavskim narodnim parkom in naravnim rezervatom »Smrekova draga«.
 • Brezposelnosti skorajda ni.
 • Z ureditvijo »geoparka« se nadaljujeta zgodovina in tradicija.
 • Širitev mreže kolesarskih poti.
 • Spodbujanje gradnje decentralnih čistilnih naprav.

Več informacij boste našli na spletni strani: http://www.idrija.si

Kontakt:

Ime: Bojan Sever (župan)

Naslov: Mestni trg 1, 5280 Idrija, Slovenija

Tel. št.: +386 5 37 34 506

E-pošta: bojan.sever@idrija.si


 

Trajnostni turizem v Alpah: Lecco – Alpsko mesto leta 2013

Mestece Lecco je zaradi svoje tematske usmerjenosti na vodo prejela naziv »Alpsko mesto leta 2013«. Mesto je svoj cilj doseglo s pomočjo različnih pobud:

 • skrb za čisto jezero Lago di Lecco,
 • zmanjšanje porabe vode,
 • spoštovanje pitne vode iz javnega vodovodnega sistema.

Mesto se sedaj želi posvetiti izzivom trajnostne mobilnosti in temi recikliranja. Sem spadajo sledeča težišča:

 • pobude za osveščanje v zvezi z mobilnostjo – predvsem pri mladih (npr. pobuda Piedibus)
 • ločevanje odpadkov in recikliranje – predvsem za steklo
 • turistično pozicioniranje mesteca Lecco kot gorsko mesto z usmerjenostjo v trajnostne razvojne strategije
 • nadaljevanje tradicije alpinistične šole in njene kulture.

S temi aktivnostmi naj bi spodbujali osveščanje o Alpah, vključevali lokalno prebivalstvo, okrepili odnose med mestom in okoliškimi kraji ter spodbujali mrežo alpskih mest in čezmejno sodelovanje. Za več informacij obiščite spletno stran: http://www.comune.lecco.it

Kontakt:

Ime: Virginio Brivio

Naslov: Piazza Diaz, 1, 23900 Lecco (LC), Italija

Tel. št.: +39 0341 481111

E-pošta: segreteria.sindaco@comune.lecco.it


 

Chamonix Mont-Blanc – Alpsko mesto leta 2015

Chamonix-Mont-Blanc vsako leto obišče dva in pol milijona turistov. Tako je turizem najpomembnejši steber gospodarstva za francosko »prestolnico alpinizma«. Chamonix je kot prva občina v francoskih Alpah pripravila »teritorialni podnebni in energetski načrt«, katerega cilj je zmanjšanje izpustov CO2 in porabe energije v regiji.

Pri tem ima osrednjo vlogo tema mobilnosti. Od leta 2005 lahko prebivalci mesta in obiskovalci javna prevozna sredstva uporabljajo brezplačno. Obnovljena železniška linija med mestoma Chamonix in Fayet-Vallorcine od leta 2015 vozi ponovno na vsake pol ure. Poleg tega je več kot 90% območja občine Chamonix dodeljeno v namene kmetijstva.

Več informacij najdete na spletni strani: http://www.alpenstaedte.org/de/alpenstaedte-1/223?set_language=de

Kontakt

Ime: Eric Fournier

Naslov: 38 Place de l'Eglise, 74400 Chamonix-Mont-Blanc, Francija

Tel. št.: +33 4 50 53 75 15

E-pošta: maire@chamonix-mont-blanc.fr


 

Mesto ob jezeru: Annecy – Alpsko mesto leta 2012

Občina Annecy v departmaju Haute Savoie je znana kot »Benetke v Alpah«. Odlikuje jo srednjeveško mestno jedro ter njena lega ob alpskem jezeru » Lac d'Annecy«, iz katerega se kanali raztezajo po vsem mestu. Tako voda za mesto predstavlja pomemben element. Mesto je čudovito klimatsko zdravilišče in zaradi svoje bližine do mnogih smučarskih središč je priljubljena destinacija tudi pozimi.

Naziv »Alpsko mesto leta 2012 je mesto Annecy prejelo zaradi svoje angažiranosti pri uporabi voda in zaradi aktivnega varstva podnebja. Tukaj zgolj nekaj primerov:

 • pobuda za projekt termografije z infrardečimi posnetki iz zraka
 • sanacija stavb, ki so bile velike porabnice energije
 • izvedba CO2-audita
 • širitev nadregionalne mreže javnega prevoza

Več informacij boste našli na spletni strani: http://www.ville-annecy.fr

Kontakt

Ime: Monsieur Jean-Luc Rigaut

Place de l'Hôtel de Ville, 74011 Annecy, Francija

Tel. št: +33 4 50 33 88 88

Faks: +33 450 33 88 50

E-pošta: jean-luc.rigaut@ville-annecy.fr