Mobilnost in trgovino - Alpe

Posamezne subvencijske programe / pobude / finančne pomoči najdete v rubriki »vse«, ali pa v poglavju za posamezno državo (AT, CH, DE, FR, IT, SL).

Čadrg ekološka vas: trajnostno kmetovanje (SL)

Green Mobility Južna Tirolska (IT)

Alpski biseri – mehka mobilnost in turizem (AT)

PUMAS: trajnostna mobilnost (EU)

Fahrtziel Natur: odkrivanje narave na okolju prijazen način (CH)

Pur Südtirol – regionalno trgovanje (IT)

Piano Regionale Del Turismo 2014-2018, Friuli Venezia Giulia – strateški načrt za turizem v regiji Furlanija - Julijska krajina (IT)

EnergyViLLab – MOBITO – Living Lab v Tolminu (SL)

MOSAIC – Društvo za socialno vključenost (SL)

Oberstaufen PLUS (DE)

Avdio vodnik za podnebne spremembe v Alpah v občini Grainau (DE)

Mo2 Montagne & Mobilité (FR)

AlpInfoNet – informacijsko omrežje za trajnostno mobilnost v alpskem prostoru (DE)

e-GAP – vzorčna občina za elektromobilnost Garmisch-Partenkirchene (DE)

E-Tour Allgäu – elektromobilnost v turizmu (DE)


Čadrg ekološka vas: trajnostno kmetovanje

Čadrg je majhna slovenska alpska vas v gorski regiji občine Tolmin in se nahaja ob robu Triglavskega narodnega parka na skorajda 700 metrov nadmorske višine. Vas ima nekaj manj kot 30 prebivalcev, ki se večinoma preživljajo z upravljanjem petih lokalnih kmetijskih obratov. Od leta 1999 so se štirje od petih obratov obvezali za izpolnjevanje zahtev trajnostnega kmetijstva in s tem so postavili temeljni kamen za prepoznavnost kot »trajnostna vas« (Čadrg ekološka vas).

Prehod od konvencionalnega do ekološkega kmetijskega obrata za kmetovalce ni predstavljal večje težave, saj je živinoreja in proizvodnja sira v vasi že prej potekala po starih tradicijah, ki jo odlikuje občutek odgovornosti do narave. Edini večji ukrepi za izpolnjevanje zahtev za trajnostno kmetovanje so bili gradbeni ukrepi za hleve v skladu z ustreznimi standardi.

S prehodom kmetijskih obratov na ekološko kmetovanje je bilo možno zaustaviti beg mladih iz podeželja in krepitev samopodobe regije. Istočasno pa so s sirom, ki je v regiji poznan, na ta način ustvarili trajnostni, transparentni proizvod, ki je postal prepoznavni znak za trajnostno regijo.

Več informacij o projektu Čadrg ekološka vas najdete na tej POVEZAVI.

Kontaktna oseba:

Ime: Miro Kristan

Institucija: Posoški Razvojni Center

Naslov: Trg svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija

Tel. št.: +38653841500

E-pošta: info@prc.si

 


Green Mobility Južna Tirolska

Južna Tirolska naj bi postala modelna regija za trajnostno alpsko mobilnost, sej je največje bogastvo te regije doživljanje narave, istočasno pa je njena največja težava promet. Preveč avtomobilskega prometa, ki ga je predvsem v glavni sezoni ogromno, uničuje doživljanje narave, kar je kapital Južne Tirolske. Iz tega razloga so na Južnem Tirolskem ustanovili projekt Green Mobility. Cilj projekta je omejiti promet, razširiti omrežje javnega potniškega prometa, poenostaviti sisteme voznih kart in povišati delež kolesarjev in mobilnosti na električni pogon.

Z neposrednimi povezavami do smučarskih središč npr. z železniško povezavo Ski-Pustertal-Express lahko obseg prometa v smučarskih središčih trajnostno zmanjšamo. Prav tako naj bi z nakupom poenotenih voznih kart zagotovili uporabo vseh javnih prevoznih sredstev na Južnem Tirolskem. Ta dva pristopa krepita prijaznost do uporabnika in udobje turistov. Projekt lepo prikazuje kako velik vpliv ima načrtovanje prometa na trajnostno mobilnost. Če je na voljo dobro zasnovan javni lokalni promet, se turisti prej odločijo, da svoj avto pustijo doma, saj ga na destinaciji za svoje potrebe po mobilnosti ne potrebujejo.

Več informacij o Green Mobility Južne Tirolske najdete na tej www.greenmobility.bz.it.

Kontaktna oseba:

Ime: Harald Reiterer

Institucija: STA - Südtiroler Transportstrukturen AG

Naslov: Gerbergasse 60, 39100 Bozen, Italija

Tel. št.: +39 0471 312 888

E-pošta: greenmobility@sta.bz.it


 

Alpski biseri – mehka mobilnost in turizem

25 počitniških krajev vsealpskega kooperacijskega omrežja »Alpski biseri« stremi k temu, da svojim gostom omogočijo okolju prijazne počitnice, ki jih doživljajo zavestno in brez stresa. Omrežje se osredotoča na tako imenovano »mehko mobilnost«, ki v ospredje postavlja okolju prijazne možnosti preživljanja prostega časa, mestne centre z umirjenim prometom in garancije za mobilnost s storitvami transferjev. Turiste z vzpostavitvijo različnih pobud v krajih spodbujajo k temu, da se za prihod do destinacije in opravljanje svojih poti med počitnicami odpovejo lastnemu avtomobilu.

Tako na primer gostom nudijo možnost, da pripotujejo in odpotujejo brez avtomobila, olajšajo jim uporabo javnih prevoznih sredstev znotraj krajev in predlagajo možnosti preživljanja prostega časa na način, s katerim varujejo podnebje.

Več informacij o Alpskih biserih najdete na tej www.alpine-pearls.com.

Kontaktna oseba:

Ime: Karmen Mentil

Institucija: ÖAR (Avstrijska delovna skupnost za samostojen regionalni razvoj)

Naslov: Weng 42, 5453 Werfenweng, Avstrija

Tel. št.: +43 6466 20020

E-pošta: info@alpine-pearls.com


 

PUMAS: trajnostna mobilnost

Pobuda PUMAS (Planning Sustainable Regional-Urban Mobilty in the Alpine Space) naj bi trajnostno mobilnost krepila tudi v razširjeni alpski regiji. Projekt se je sprva financiral preko programa Območje Alp in vključuje partnerje iz Italije, Francije, Nemčije, Avstrije in Slovenije.

V tej pobudi so najprej identificirali in raziskali izzive trajnostne mobilnosti v alpski regiji, kot npr. sezonsko odvisen promet, čezmejni prometni sistemi in geografske značilnosti regije. Poleg upoštevanja tehničnih in logističnih zahtev za razvoj mobilnosti v regiji, so pri iskanju rešitev upoštevane socialne strukture in potrebe. Cilj pobude PUMAS je razvoj trajnostnega regionalno urbanega načrtovanja mobilnosti (SUMP) v sodelujočih mestih alpske regije.

Več informacij o PUMAS najdete na tej www.pumasproject.eu/.

Kontaktna oseba:

Ime: Giuseppe Mella

Institucija: City of Venice, European Policies

Naslov: San Polo 1098, 30125 Benetke, Italija

Tel.št.: +39 041 274 7825

E-pošta: giuseppe.mella@comune.venezia.it


 

Fahrtziel Natur: odkrivanje narave na okolju prijazen način

Omrežje švicarskih parkov, prometni klub Švice, Omrežje švicarskih parkov, Avtomoto klub Švice, Organizacija za zaščito ptičev v kantonu Bünden, železnica Rhätische Bahn in podjetje PostAuto Graubünden se od pomladi 2016 v sodelovanju z Fahrtziel Natur angažirajo za trajnostno mobilnost in mehak turizem. Cilj tega sodelovanja je, da bi promet obiskovalcev v narodnih, naravnih in naravnih doživljajskih parkih kantona Bünden v večji meri preusmerili na javni promet. Ta cilj naj bi dosegli z razvojem ponudbe za potovanja s privlačnimi cenami za javni promet. Gostje v švicarski turistični regiji naj bi s tem animirali, da se svojega avtomobila ne poslužujejo in svoje potovanje doživijo zavestno in trajnostno. Prilagodljive in na posamezen kraj prilagojene mobilnostne rešitve, kot že ustaljena vozna karta graubündenPASS, AlpenTaxi in avtobusna povezava alpin nudijo ustrezno motivacijo za uporabo javnih prevoznih sredstev.

Več informacij o Fahrtziel Natur najdete na spletni strani: http://www.fahrtziel-natur.ch/de/


 

Pur Südtirol – regionalno trgovanje

Spletna stran Pur Südtirol nudi izključno proizvode južnotirolskih kmetij, vinskih kleti, samostojnih vinogradnikov in destilarn, ki ustrezajo visokim zahtevam pobudnikov glede kakovosti in trajnostne usmerjenosti. Proizvodni obrati, pridelava živil in njihova predelava, njihovi proizvodi, ki jih ponujajo na spletni strani, vse to je podvrženo strogi kontroli kakovosti. Proizvode ponujajo preko spleta in v izbranih trgovinah. S pravično zastavljenimi cenami kmetje in kmetijski obrati prejmejo ustrezno plačilo in proizvode ponujajo po pravičnih cenah.

Več informacij o Pur Südtirol najdete na spletni strani: https://www.pursuedtirol.com/de/s%C3%BCdtiroler-spezialit%C3%A4ten/1-0.html


 

Piano Regionale Del Turismo 2014-2018, Friuli Venezia Giulia – strateški načrt za turizem v regiji Furlanija - Julijska krajina

Strateški načrt za turizem (Piano Regionale Del Turismo 2014-2018) avtonomne regije Furlanija – Julijska krajina vsebuje strateško načrtovanje za celotni turistični sektor te italijanske alpske regije. Načrt povezuje različne sektorje: turizem, kmetijstvo, živila, kultura, promet in industrija, da bi na tak način lahko nastal trajnostni turistični cilj, ki omogoča turizem z visoko mero ustvarjanja vrednosti.

Cilj načrta je, da bi skupaj s člani turističnega sektorja iz Furlanije – Julijske krajine razvili privlačno počitniško destinacijo in da bi regija postala integriran turistični sistem. Turistični model je osnovan na treh ključnih konceptih: konkurenčnost, privlačnost in trajnostna usmeritev. Oblikovanje dinamične in funkcionalne turistične ekonomije bo ponovno oživila posamezne turistične obrate regije in okrepila gospodarsko moč regije.

Glavni akterji v lokalnem turističnem sektorju so deležni podpore v obliki ponudbe storitev ter s strani evropskih skladov. Več informacij o Tourismus-Plan 2014-2018 avtonomne regije Furlanija – Julijska krajina najdete na spletni strani: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/turismo/FOGLIA111/

Kontaktna oseba:

Ime: Roberto Finardi

Institucija: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Naslov: Piazza Unità d'Italia 1, 34121 Trst, Italija

Tel. št.: +39 040 3771111

E-pošta: pianoturismo@regione.fvg.it


 

EnergyViLLab – MOBITO – Living Lab v Tolminu

Projekt EnergyViLLab izhaja iz projektne kooperacije med Italijo in Slovenijo. Cilj projekta je podpreti čezmejna območja na področjih obnovljivih virov energije, varčevanja z energijo in trajnostne mobilnosti. Del tega projekta je slovensko obmejno mesto Tolmin, ki se zaradi visoke gostote prometa in primanjkovanja parkirnih mest za stanovalce in dnevne migrante sooča z infrastrukturnimi izzivi. Ker trenutna ponudba javnih prevoznih sredstev ne zadostuje, MOBITO Living Lab raziskuje uporabo javnega lokalnega prometa, prav tako pa tudi izbor transportnih sredstev v prometnih konicah. Pri tem gre za identifikacijo energetsko učinkovitih alternativ za sedanja javna prevozna sredstva. Poleg tega naj bi avtomobilski promet znotraj mesta znatno zmanjšali tako, da bi ponudili npr. kolesa kot ugodno in okolju prijazno alternativo. MOBITO living lab pri tem vključuje veliko deležnikov, od javnih ustanov in podjetij, pa vse do mestnega prebivalstva Tolmina, da bi tako dosegli dolgoročno sprejemanje projekta.

Več informacij o EnergyViLLab in MOBITO – Living Lab projektu v Tolminu najdete na spletni strani: http://www.energyvillab.net/sample-page/tolmin-project/

Institucija: EnergyViLLab Project

E-pošta: http://www.energyvillab.net/contact/


 

MOSAIC – Društvo za socialno vključenost

Društvo MOSAIC povezuje vprašanja socialne odgovornosti z vidiki varstva podnebja in okolja in s tem prispeva k trajnostno naravnani družbi. V letu 2006 je društvo MOSAIC od občine Šalovci prevzelo zapuščeno kmetijo, da bi jo ponovno oživeli. Od vsega začetka je bilo za društvo jasno, da bodo v ta namen zaposlili osebe iz socialno zapostavljenih skupin, kot npr. invalide, da bi jih tako na produktiven način vključili v družbo. Trenutno je zaposlenih 17 oseb, ki so deležni tudi šolanj na področju ekološke pridelave in predelave živil. K pozitivnim učinkom projekta štejemo med drugim zmanjšanje izpusta toplogrednih plinov zaradi lokalne pridelave bio proizvodov, regionalno oskrbo z živili, ustvarjanje novih delovnih mest in socialno vključenost družbeno zapostavljenih skupin ljudi.

Več informacij o aktivnostih Društva za socialno vključenost MOSAIC najdete na spletni strani: http://www.mozaik-drustvo.si/

Kontaktna oseba:

Ime: Alojz Kavaš

Institucija: Društvo za socialno vključenost MOSAIC

Naslov: Łalovci 86, 9204 Šalovci, Slovenija

Tel. št.: +3865 99 32 694

E-pošta: alojz.kavas@gmail.com, zavod.korenika@gmail.com


 

Oberstaufen PLUS

Zdraviliško mesto Oberstaufen v regiji Allgäu je leta 2009 za izredne dosežke na področju inovacij s pobudo »Oberstaufen PLUS« prejelo nemško nagrado za turizem. V okviru te pobude je nastala turistična kartica za dodano vrednost, s katero so gostje sodelujočih hotelov opravičeni stroškov, ki bi jih načeloma bilo potrebno plačati v primerljivih počitniških krajih. Poleg bivanja v enem od več kot 300 sodelujočih hotelov gost brezplačno prejme Oberstaufen PLUS kartico, s katero lahko brezplačno koristi na primer gorsko železnico, vstop v muzeje in druge ponudbe doživljajskega turizma, poletno sankališče, vodni park in krajevni avtobus, ter drugo ponudbo partnerjev. Kartica velja tako poleti, kot tudi pozimi in njena ponudba je prilagojena na letni čas (smučarska karta, golf brez prispevka Greenfee, itn.).

Stroške za kartico Oberstaufen PLUS nosijo gostitelji, ki so vključeni v program, po sistemu sprotnega vplačevanja. Pobuda Oberstaufen PLUS vsem udeležencem nudi prednosti: na področju marketinga za gostitelje, lažja uporaba za goste, fiksna izplačila za partnerje, ter visoka mera uporabe storitev ÖPNV javnega prevoza in s tem nižanje CO2-izpustov zaradi manjše uporabe lastnega avtomobila.

Več informacij o kartici Oberstaufen PLUS najdete na spletni strani: https://www.oberstaufen.de/

Kontakt:

Institucija: Oberstaufen Tourismus Marketing GmbH

Naslov: Hugo-von-Königsegg-Str. 8, 87534 Oberstaufen, Nemčija

Tel. št.: +49 8386 93000

E-pošta: info@oberstaufen.de


 

Avdio vodnik za podnebne spremembe v Alpah v občini Grainau

Ob vznožju vrha Zugspitze se nahaja občina Grainau s približno 3.550 prebivalci, ki nudijo približno 4.000 postelj za goste. Nacionalno priznano klimatsko zdravilišče na najvišjem vrhu Nemčije gostom in domačinom nudi doživljajsko pot, kjer obiskovalci prejmejo informacije o podnebnih spremembah in vodovju v regiji. Na krožni poti z devetimi postajami lahko vsi, ki jih to zanima, izvedo več o posledicah podnebnih sprememb v Alpah in poleg tega preko avdio in video medijev prejmejo informacije s pomočjo brezplačne aplikacije za pametne telefone. Na tak način lahko obiskovalce in domačine nazorno opozorijo na posledice podnebnih sprememb.

Več informacij o avdio vodniku o podnebnih spremembah v občini Grainau najdete na spletni strani: http://www.klimawandel-grainau.de/

Kontakt:

Institucija: Občina Grainau, Turistični informativni center

Naslov: Parkweg 8, 82491 Grainau, Nemčija

Tel. št.: +49 8821 981850

E-pošta: info@grainau.de


 

Mo2 Montagne & Mobilité

Mo2 – Montagne & Mobilité (Gore & mobilnost) je program za spodbujanje projektov in podjetij, ki se ukvarjajo z izzivi na področju mobilnosti in izboljšanja kakovosti zraka v gorskih območjih. Cilj je eksperimentiranje s svežimi idejami in iskanje trajnostne rešitve – to pa je izziv za vse prebivalce Alp, ne zgolj za tiste iz Francije. Leta 2016 je v središču pozornosti francoska alpska regija Pays de Savoie. Regija bo poleg tega za obdobje 18 mesecev tudi testna regija za zmagovalne programe. Finalisti so bili izbrani maja 2016:

 1. Agence Eco Mobilité (Chambéry): taksi-kolesa s celo vrsto inovativnih aplikacij za enostavno uporabo v mestu Chambéry
 2. Atawey (Technolac): multimodalna napajalna postaja za električna gospodarska vozila in za kolesa s pogonom na vodik
 3. Centrale Hippomobile (Pays de savoie): platforma za transportna sredstva s konji
 4. Chamoove (Chamonix): digitalna aplikacija za hitro in enostavno pridobivanje informacij o javnih prevoznih sredstvih, ki so na voljo za prevoz
 5. Ecov (Paris): digitalna aplikacija za iskanje skupnih prevozov

Več informacij o Mo2 najdete na spletni strani: http://projetmo2.com/en/


 

AlpInfoNet – informacijsko omrežje za trajnostno mobilnost v alpskem prostoru

Evropska unija je v okviru programa Območje Alp subvencionirala AlpInfoNet 2007-2013. Projekt je nastal zaradi pomanjkanja poenotenega informacijskega sistema v alpskem prostoru, kjer bi tako gostje, kot tudi domačini, lahko pridobili informacije o možnostih mobilnosti – tudi čezmejne. V ta namen je bila vzpostavljena informacijska mreža za trajnostno mobilnost v alpskem prostoru. Spodbujanje prilagodljivosti potnikov povzroči zmanjšanje količine izpušnih plinov iz osebnega prometa in s tem se zmanjša tudi obremenitev okolja. V ta namen niso postavili nove informacijske platforme, temveč so bili izboljšani že obstoječi informacijski sistemi za mobilnost na področju turizma in prometa, ki so jih medsebojno povezali.

Projektni partnerji iz Avstrije, Nemčije, Italije, Francije in Slovenije so s podporo Alpske konvencije skupaj iskali rešitev za takšno vsealpsko mrežo z informacijami o ponudbi v trajnostni mobilnosti v čezmejnem prostoru. Informacijsko spletno orodje so v sklopu projekta testirali v petih pilotnih alpskih regijah, ki so poleg tega tudi obmejne regije. Po zaključku projekta sta nastali dve priporočeni smernici, ki se navezujeta na rezultate iz pilotnih regij in kažeta možne poti kako uspešno izvesti vsealpsko informacijsko mrežo za mobilnost. Po eni strani je nastal predlog, da bi implementirali strežnik za meta podatke AlpInfoNet kot stičišče med turizmom in prometom, kjer bi obstoječe informacijske sisteme na področju mobilnosti in turizma med seboj povezali. Po drugi strani pa je bil podan predlog za ustanovitev »društva AlpInfoNet«, da bi s tem zagotovili implementacijo in nadaljnji razvoj strežnika za meta podatke AlpInfoNet.

Več informacij o AlpInfoNet boste našli tukaj: http://www.alpinfonet.eu/home_page/Pages/default.aspx

Kontakt:

Ime: Harry Seybert (vodja projekta AlpInfoNet / vodilni partner)

Institucija: Bavarsko ministrstvo za notranje zadeve, gradnjo in promet

Naslov: Lazarettstraße 67, 80636 München, Nemčija

Tel. št.: +49 89 2192 3814

E-pošta: harry.seybert@stmi.bayern.de


 

e-GAP – vzorčna občina za elektromobilnost Garmisch-Partenkirchen

Projekt »e-GAP – vzorčna občina za elektromobilnost Garmisch-Partenkirchen« je nastal v sklopu bavarske strategije za elektromobilnost. V letu 2010 je bila občina Garmisch-Partenkirchen izbrana kot bavarska vzorčna občina za elektromobilnost. Od tedaj bavarsko Ministrstvo za gospodarstvo to aktivnost subvencionira, nosilci projekta pa so partnerji iz gospodarstva in raziskovalnega sektorja. Ta alpska regija, ki je zelo zanimiva za turiste, naj bi bila vzor za uvajanje elektromobilnosti na občinski ravni in motivirala druge občine k spodbujanju elektromobilnosti.

Ob začetku projekta so za regijo, ki jo zaznamuje podeželski turistični karakter, ustanovili mrežo, ki podjetjem, znanstvenim ustanovam in drugim nosilcem odločitev nudi platformo za oblikovanje smiselnih znanstvenih projektov, ki se dobro umeščajo v regijo. e-GAP je samostojni znanstveni projekt za koordiniranje skupno desetih kooperacijskih aktivnosti z več partnerji. Različne (elektro)mobilnostne ponudbe testirajo in analizirajo glede njihove funkcionalnosti, koristi in integracije v kraj s podeželsko turističnim karakterjem. Težišča teh znanstvenih projektov so na sledečih področjih:

 • širitev ponudbe elektromobilnosti, da bi tako dosegli širšo publiko (npr. oddaja za kratek čas, izposoja elektrovozil turistom).
 • Razvoj pametnih mrež (inteligentna električna omrežja), da bi ublažili večjo obremenitev električnega omrežja zaradi širitve elektromobilnosti.
 • Uporaba obnovljivih virov energije za napajanje elektrovozil (npr. vključitev obstoječih fotovoltaičnih naprav za napajanje postaj za polnjenje).
 • Razvoj vsakomur dostopne in inovativne infrastrukture za napajanje.
 • Uporabnikom prijazni nadaljnji razvoj storitev mobilnosti (npr. železnica, skupna uporaba avtomobila) in povezovanje teh storitev, da bi tako lahko ponudili alternative za lasten avto.
 • Izvedba in razvoj celostne in trajnostne ponudbe mobilnosti za pilotno regijo.

Več informacij o e-GAP boste našli na spletni strani: http://www.e-gap.de/

Kontakt:

Ime: Dr. Christoph Ebert (direktor)

Institucija: Kompetenčni center za šport, zdravje in tehnologijo (vodja konzorcija)

Naslov: Hindenburgstraße 14, 82467 Garmisch-Partenkirchen, Nemčija

Tel. št.: +49 8821 943 03 15

E-pošta: c.ebert@sport-gesundheit-technologie.de


 

eE-Tour Allgäu – elektromobilnost v turizmu

Zvezno ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo je od 2009 do 2011 subvencioniralo projekt »eE-Tour Allgäu«. V sklopu tega pilotnega projekta je skupno deset partnerjev iz gospodarstva in znanosti raziskovalo priložnosti elektromobilnosti za neko turistično regijo. Turistom in domačinom so dali na voljo vozni park z več kot 50 elektrovozili (električni avtomobili in kolesa) z možnostjo najema. Ta vozila je bilo možno najeti preko udeleženih hotelov, turistično informacijskega centra ali podjetja za skupno uporabo avtomobilov. V okviru projekta so razvili spletni portal, kjer je možno videti katera vozila so na razpolago in koliko imajo napolnjene baterije, tako da lahko vsak izbere primerno vozilo. Uredili so tudi infrastrukturo za napajanje vozil v regiji in poskrbeli, da je le-ta je na voljo predvsem v bližini turističnih znamenitosti in destinacij. Za vozila iz voznega parka je pripravljen računalniški sistem, ki poišče najbolj učinkovito pot za določeno vozilo in prikaže oddaljenost do naslednje polnilne postaje. Elektrika za polnilne postaje se pridobiva iz obnovljivih virov energije in tako dobi projekt še bolj trajnostni učinek.

Rezultate raziskave iz pilotnega projekta »eE-Tour Allgäu« od leta 2012 še naprej preučujejo v sklopu raziskovalnega projekta »econnect Germany«. Pri tem gre za kooperacijo v raziskovalne namene, ki jo prav tako podpira Zvezno ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo. V sklopu te kooperacije sedem komunalnih podjetij iz celotne Nemčije sodeluje z namenom karseda najbolje izkoristiti priložnosti elektromobilnosti.

Več informacij o pilotnem projektu »eE-Tour Allgäu« najdete na spletni strani: http://www.ee-tour.de/

Kontakt

Institucija: econnect eE-Tour Allgäu

Naslov: Illerstraße 18, 87435 Kempten, Nemčija

Tel. št.: +49 831 2521 0

E-pošta: info@econnect-allgaeu.de