Trajnostna mobilnost in regionalne trgovine - Slovenske Alpe

Čadrg ekološka vas: trajnostno kmetovanje

EnergyViLLab – MOBITO – Living Lab v Tolminu

MOSAIC – Društvo za socialno vključenost


 

Čadrg ekološka vas: trajnostno kmetovanje

Čadrg je majhna slovenska alpska vas v gorski regiji občine Tolmin in se nahaja ob robu Triglavskega narodnega parka na skorajda 700 metrov nadmorske višine. Vas ima nekaj manj kot 30 prebivalcev, ki se večinoma preživljajo z upravljanjem petih lokalnih kmetijskih obratov. Od leta 1999 so se štirje od petih obratov obvezali za izpolnjevanje zahtev trajnostnega kmetijstva in s tem so postavili temeljni kamen za prepoznavnost kot »trajnostna vas« (Čadrg ekološka vas).

Prehod od konvencionalnega do ekološkega kmetijskega obrata za kmetovalce ni predstavljal večje težave, saj je živinoreja in proizvodnja sira v vasi že prej potekala po starih tradicijah, ki jo odlikuje občutek odgovornosti do narave. Edini večji ukrepi za izpolnjevanje zahtev za trajnostno kmetovanje so bili gradbeni ukrepi za hleve v skladu z ustreznimi standardi.

S prehodom kmetijskih obratov na ekološko kmetovanje je bilo možno zaustaviti beg mladih iz podeželja in krepitev samopodobe regije. Istočasno pa so s sirom, ki je v regiji poznan, na ta način ustvarili trajnostni, transparentni proizvod, ki je postal prepoznavni znak za trajnostno regijo.

Več informacij o projektu Čadrg ekološka vas najdete na tej POVEZAVI.

Kontaktna oseba:

Ime: Miro Kristan

Institucija: Posoški Razvojni Center

Naslov: Trg svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija

Tel. št.: +38653841500

E-pošta: info@prc.si


 

EnergyViLLab – MOBITO – Living Lab v Tolminu

Projekt EnergyViLLab izhaja iz projektne kooperacije med Italijo in Slovenijo. Cilj projekta je podpreti čezmejna območja na področjih obnovljivih virov energije, varčevanja z energijo in trajnostne mobilnosti. Del tega projekta je slovensko obmejno mesto Tolmin, ki se zaradi visoke gostote prometa in primanjkovanja parkirnih mest za stanovalce in dnevne migrante sooča z infrastrukturnimi izzivi. Ker trenutna ponudba javnih prevoznih sredstev ne zadostuje, MOBITO Living Lab raziskuje uporabo javnega lokalnega prometa, prav tako pa tudi izbor transportnih sredstev v prometnih konicah. Pri tem gre za identifikacijo energetsko učinkovitih alternativ za sedanja javna prevozna sredstva. Poleg tega naj bi avtomobilski promet znotraj mesta znatno zmanjšali tako, da bi ponudili npr. kolesa kot ugodno in okolju prijazno alternativo. MOBITO living lab pri tem vključuje veliko deležnikov, od javnih ustanov in podjetij, pa vse do mestnega prebivalstva Tolmina, da bi tako dosegli dolgoročno sprejemanje projekta.

Več informacij o EnergyViLLab in MOBITO – Living Lab projektu v Tolminu najdete na spletni strani: http://www.energyvillab.net/sample-page/tolmin-project/

Institucija: EnergyViLLab Project

E-pošta: http://www.energyvillab.net/contact/


 

MOSAIC – Društvo za socialno vključenost

Društvo MOSAIC povezuje vprašanja socialne odgovornosti z vidiki varstva podnebja in okolja in s tem prispeva k trajnostno naravnani družbi. V letu 2006 je društvo MOSAIC od občine Šalovci prevzelo zapuščeno kmetijo, da bi jo ponovno oživeli. Od vsega začetka je bilo za društvo jasno, da bodo v ta namen zaposlili osebe iz socialno zapostavljenih skupin, kot npr. invalide, da bi jih tako na produktiven način vključili v družbo. Trenutno je zaposlenih 17 oseb, ki so deležni tudi šolanj na področju ekološke pridelave in predelave živil. K pozitivnim učinkom projekta štejemo med drugim zmanjšanje izpusta toplogrednih plinov zaradi lokalne pridelave bio proizvodov, regionalno oskrbo z živili, ustvarjanje novih delovnih mest in socialno vključenost družbeno zapostavljenih skupin ljudi.

Več informacij o aktivnostih Društva za socialno vključenost MOSAIC najdete na spletni strani: http://www.mozaik-drustvo.si/

Kontaktna oseba:

Ime: Alojz Kavaš

Institucija: Društvo za socialno vključenost MOSAIC

Naslov: Łalovci 86, 9204 Šalovci, Slovenija

Tel. št.: +3865 99 32 694

E-pošta: alojz.kavas@gmail.com, zavod.korenika@gmail.com