Trajnostna mobilnost in regionalne trgovine - Italijanske Alpe

Green Mobility Južna Tirolska

Pur Südtirol – regionalno trgovanje

Piano Regionale Del Turismo 2014-2018, Friuli Venezia Giulia – strateški načrt za turizem v regiji Furlanija - Julijska krajina


 

Green Mobility Južna Tirolska

Južna Tirolska naj bi postala modelna regija za trajnostno alpsko mobilnost, sej je največje bogastvo te regije doživljanje narave, istočasno pa je njena največja težava promet. Preveč avtomobilskega prometa, ki ga je predvsem v glavni sezoni ogromno, uničuje doživljanje narave, kar je kapital Južne Tirolske. Iz tega razloga so na Južnem Tirolskem ustanovili projekt Green Mobility. Cilj projekta je omejiti promet, razširiti omrežje javnega potniškega prometa, poenostaviti sisteme voznih kart in povišati delež kolesarjev in mobilnosti na električni pogon.

Z neposrednimi povezavami do smučarskih središč npr. z železniško povezavo Ski-Pustertal-Express lahko obseg prometa v smučarskih središčih trajnostno zmanjšamo. Prav tako naj bi z nakupom poenotenih voznih kart zagotovili uporabo vseh javnih prevoznih sredstev na Južnem Tirolskem. Ta dva pristopa krepita prijaznost do uporabnika in udobje turistov. Projekt lepo prikazuje kako velik vpliv ima načrtovanje prometa na trajnostno mobilnost. Če je na voljo dobro zasnovan javni lokalni promet, se turisti prej odločijo, da svoj avto pustijo doma, saj ga na destinaciji za svoje potrebe po mobilnosti ne potrebujejo.

Več informacij o Green Mobility Južne Tirolske najdete na tej www.greenmobility.bz.it.

Kontaktna oseba:

Ime: Harald Reiterer

Institucija: STA - Südtiroler Transportstrukturen AG

Naslov: Gerbergasse 60, 39100 Bozen, Italija

Tel. št.: +39 0471 312 888

E-pošta: greenmobility@sta.bz.it


 

Pur Südtirol – regionalno trgovanje

Spletna stran Pur Südtirol nudi izključno proizvode južnotirolskih kmetij, vinskih kleti, samostojnih vinogradnikov in destilarn, ki ustrezajo visokim zahtevam pobudnikov glede kakovosti in trajnostne usmerjenosti. Proizvodni obrati, pridelava živil in njihova predelava, njihovi proizvodi, ki jih ponujajo na spletni strani, vse to je podvrženo strogi kontroli kakovosti. Proizvode ponujajo preko spleta in v izbranih trgovinah. S pravično zastavljenimi cenami kmetje in kmetijski obrati prejmejo ustrezno plačilo in proizvode ponujajo po pravičnih cenah.

Več informacij o Pur Südtirol najdete na spletni strani: https://www.pursuedtirol.com/de/s%C3%BCdtiroler-spezialit%C3%A4ten/1-0.html


 

Piano Regionale Del Turismo 2014-2018, Friuli Venezia Giulia – strateški načrt za turizem v regiji Furlanija - Julijska krajina

Strateški načrt za turizem (Piano Regionale Del Turismo 2014-2018) avtonomne regije Furlanija – Julijska krajina vsebuje strateško načrtovanje za celotni turistični sektor te italijanske alpske regije. Načrt povezuje različne sektorje: turizem, kmetijstvo, živila, kultura, promet in industrija, da bi na tak način lahko nastal trajnostni turistični cilj, ki omogoča turizem z visoko mero ustvarjanja vrednosti.

Cilj načrta je, da bi skupaj s člani turističnega sektorja iz Furlanije – Julijske krajine razvili privlačno počitniško destinacijo in da bi regija postala integriran turistični sistem. Turistični model je osnovan na treh ključnih konceptih: konkurenčnost, privlačnost in trajnostna usmeritev. Oblikovanje dinamične in funkcionalne turistične ekonomije bo ponovno oživila posamezne turistične obrate regije in okrepila gospodarsko moč regije.

Glavni akterji v lokalnem turističnem sektorju so deležni podpore v obliki ponudbe storitev ter s strani evropskih skladov. Več informacij o Tourismus-Plan 2014-2018 avtonomne regije Furlanija – Julijska krajina najdete na spletni strani: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/turismo/FOGLIA111/

Kontaktna oseba:

Ime: Roberto Finardi

Institucija: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Naslov: Piazza Unità d'Italia 1, 34121 Trst, Italija

Tel. št.: +39 040 3771111

E-pošta: pianoturismo@regione.fvg.it