Trajnostna mobilnost in regionalne trgovine - Svicarskih Alpe

Fahrtziel Natur: odkrivanje narave na okolju prijazen način


 

Fahrtziel Natur: odkrivanje narave na okolju prijazen način

Omrežje švicarskih parkov, prometni klub Švice, Omrežje švicarskih parkov, Avtomoto klub Švice, Organizacija za zaščito ptičev v kantonu Bünden, železnica Rhätische Bahn in podjetje PostAuto Graubünden se od pomladi 2016 v sodelovanju z Fahrtziel Natur angažirajo za trajnostno mobilnost in mehak turizem. Cilj tega sodelovanja je, da bi promet obiskovalcev v narodnih, naravnih in naravnih doživljajskih parkih kantona Bünden v večji meri preusmerili na javni promet. Ta cilj naj bi dosegli z razvojem ponudbe za potovanja s privlačnimi cenami za javni promet. Gostje v švicarski turistični regiji naj bi s tem animirali, da se svojega avtomobila ne poslužujejo in svoje potovanje doživijo zavestno in trajnostno. Prilagodljive in na posamezen kraj prilagojene mobilnostne rešitve, kot že ustaljena vozna karta graubündenPASS, AlpenTaxi in avtobusna povezava alpin nudijo ustrezno motivacijo za uporabo javnih prevoznih sredstev.

Več informacij o Fahrtziel Natur najdete na spletni strani: http://www.fahrtziel-natur.ch/de/