Mobilnost in trgovino

Za mnoge ljudi mobilnost pomeni svobodo, prilagodljivost in neodvisnost. Biti mobilen pomeni več kot pa premik iz enega kraja v drugega. Za turiste predstavljajo odločilne faktorje pri izboru ustreznega prometnega sredstva udobje in organizacijski ter finančni vložek. Da bi turisti svoj avto pustili doma, je na destinaciji potrebno ponuditi udobne možnosti mobilnosti. V nadaljevanju bodo predstavljene pobude, ki zasledujejo cilj izboljšanja lokalnih trajnostnih ponudb mobilnosti.


Če naše gospodarske tokove zasnujemo decentralno in regionalno, s tem spodbujamo regije in istočasno varujemo okolje. Če pridelava, proizvodnja, prodaja in potrošnja nekega proizvoda potekajo v isti regiji, so transportne poti bistveno krajše. Poleg tega privarčujemo na CO2-izpustih zaradi manjše porabe energije pri hlajenju in skladiščenju. V tem poglavju vam predstavljamo pobude, ki imajo namen krepitve regionalnega in pravičnega trgovanja.


Posamezne subvencijske programe / pobude / finančne pomoči najdete v rubriki »vse«, ali pa v poglavju za posamezno državo (AT, CH, DE, FR, IT, SL).