Finančne pomoči

V sledečih točkah menijske izbire nudimo informacije o obstoječih subvencijskih programih za hotelirje in gostince v alpski regiji. Ta pregledni seznam obstoječih subvencijskih programov omogoča hitro iskanje programa, ki je najbolj primeren za vaše podjetje, zato je primeren kot prva orientacija in pomoč pri odločanju za hotelirje in gostince.


Posamezne subvencijske programe / pobude / finančne pomoči najdete v rubriki »vse«, ali pa v poglavju za posamezno državo (AT, CH, DE, FR, IT, SL).