Okoljski certifikati - Slovenske Alpe

SLOVENIA GREEN– spodbujanje »zelenega« turizma v Sloveniji


 

SLOVENIA GREEN– spodbujanje »zelenega« turizma v Sloveniji

Podnebne spremembe s svojimi izzivi za globalni turistični sektor skrivajo veliko več tveganj kot priložnosti. Kot posledico tega lahko med drugim pričakujemo prerazdelitev turističnih tokov, saj turisti vedno večkrat svoje obnašanje kot potrošniki spreminjajo in se vedno bolj nagibajo k izbiri ekološko odgovornih destinacij. Prehod turističnega sektorja na »zelene« koncepte in ponudbe tako za prihodnost sektorja ustvarja velike prednosti v konkurenčnosti. Slovenska turistična organizacija (STO) na to reagira tako, da je izdelala novo strateško usmeritev in v Sloveniji pospešeno spodbuja marketing in subvencioniranje »zelenega« turizma. V sklopu tega je STO v sodelovanju z javno agencijo SPIRIT in drugimi strokovnjaki za trajnostni turizem izdelala smernice »Zelena shema«. Te imajo namen spodbujanja »zelenega« turizma v Sloveniji in temeljijo na osnovi evropskih in mednarodnih kriterijev. Pod krovno znamko SLOVENIA GREEN ne gre zgolj za združenje vseh nacionalnih teženj, temveč tudi za neposredno primerjavo z drugimi turističnimi cilji in ponudniki na svetu. Doslej je certifikat SLOVENIA GREEN prejelo 9 turističnih destinacij in 7 ponudnikov.

Smernice in preglednica najpomembnejših kriterijev in kazalnikov za SLOVENIA GREEN ter druge informacije o marketingu na področju »zelenega« turizma najdete na spletni strani: http://www.slovenia.info/si/Zelena-shema-slovenskegaturizma.htm?slovenia_green=0&lng=1

Kontaktna oseba:

Ime: Nataša Hočevar

Institucija: Slovenska turistična organizacija (STO), Sektor za raziskave in razvoj

Naslov: Dimičeva ulica 13,1000 Ljubljana, Slovenija

Tel. št.: +3861 5898 558

E-pošta: natasa.hocevar@slovenia.info