Okoljski certifikati - Nemške Alpe

Bavarski okoljski pečat

Viabono – odlikovanje za okolju in podnebju prijazno potovanje


 

Bavarski okoljski pečat

Angažirani hoteli in gostinski obrati lahko z Bavarskim okoljskim pečatom gostom dokazujejo svojo ekološko ozaveščenost. Gre za certifikat za gostinske obrate na Bavarskem, ki delujejo še posebej trajnostno. Podjetja na osnovi kataloga kriterijev natančno preverijo in jim glede na prejete točke dodelijo srebrni ali zlati okoljski pečat. Kriteriji za ocenjevanje vključujejo npr. teme, kot so poraba energije, poraba vode, ločevanje odpadkov in uporabo lokalnih proizvodov. Preverjanja za okoljski pečat izvaja društvo aktivnih seniorjev »Aktivsenioren Bayern e.V.« in se pri tem poslužuje visoko kvalificiranih strokovnjakov v pokoju. Veliko povpraševanje po okoljskemu pečatu na lep način prikazuje usklajenost celotnega koncepta in kako uspešno je društvo aktivnih seniorjev pri prepričevanju podjetnikov za okoljevarstvene zadeve in pri šolanju zaposlenih. Na leto zabeležijo trimestne številke izdanih certifikatov.

Kontaktna oseba:

Ime: Peter Schmale

Institucija: Aktivsenioren Bayern e. V.

Naslov: Landshuter Allee 11, 80637 München, Nemčija

Tel. št.: +49 89 222237

E-pošta: info@aktivsenioren.de


 

Viabono – odlikovanje za okolju in podnebju prijazno potovanje

Nemški hoteli in gostinski obrati, ki dokazano delujejo na okolju in podnebju prijazen način, lahko za svoje delovanje pridobijo Viabono certifikat. Certifikat obstaja že več kot 10 let in leta 2011 so ga popolnoma obnovili. Za certificiranje podjetja potrebujejo okoljske kazalnike iz področij voda, energije in podnebja, ter živil, s katerimi trajnostne vidike delovanja podjetja lahko medsebojno primerjajo. Poleg upoštevanja okoljskih kazalnikov morajo podjetja dodatno upoštevati tudi druge standarde kakovosti. Ne glede na to podjetja sama določajo kateri ukrepi so za njih pravi za doseganje trajnostnih Viabono zahtev.

Poleg Viabono certifikata lahko hoteli in gostinski obrati izračunajo tudi svoj ogljični odtis in se tako razporedijo po razredih podnebne učinkovitosti. To omogoča koristno primerjalno analizo za podjetja in transparentnost za okoljsko ozaveščenega gosta. Eno stopnjo višje pa je odlikovanje »Viabono-Klima-Hotel«. Ti podnebno certificirani hoteli so svoje CO2 izpuste že ekološko in ekonomsko optimirali in se obvezali do nadaljnjih ukrepov za varstvo podnebja. Cilj podnebno certificiranih hotelov je, da svojim gostom omogoči podnebno nevtralno prenočevanje.

Več informacij o Viabono certifikatih najdete na spletni strani: http://www.viabono.de/default.aspx

Kontakt:

Institucija: Viabono GmbH

Naslov: Hauptstraße 230, 51503 Rösrath-Hoffnungsthal, Nemčija

Tel. št.: +49 2205 9198350

E-pošta: info@viabono.de